אחרי מות

בד קודש

אחרי-מות תשע"ו

הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים דוקא בבגדי בד קודש, העשויים מפשתן לבן, וכי הכפרה תלויה בבד? סוד היחוד הגדול המכפר

הרב יצחק חי זאגא | י"ח ניסן תשע"ו