אחרי מות

וחי בהם!

* מעלת בני ישראל - "כשושנה בין החוחים". * שכר המצוות בחיי העולם הזה והעולם הבא.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל