מדרש רבה

מות נדב ואביהוא בראי המדרש

מדרש רבה על פרשת אחרי מות

בעולם הזה, טוב ורע, שמחה ועצב, מעורבבים. אף על פי כן מות הצדיקים, אינה כמיתת הרשעים. מיתת צדיקים מכפרת ומתקנת.

הרב עידו יעקובי | ג' אייר תשס"ט