אחרי מות

פרשת אחרי מות

בביאור מחלוקתם של רבי עקיבא ורבי ישמעאל לגבי אכילת בשר תאווה, כמשתקף מהפסוקים בפרשתינו, תוך שימת לב לזמן בו נוהג איסור במות.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | ניסן תשס"ג