הסוכה והלכותיה

איזה הוא מצטער?

דין מצטער בסוכה: הגדרה - מתי מצטער ועד מתי מצטער?

הרב מיכאל ברום | כ' תשרי תשס"ט