הלכה בטעמה

למה אומרים "במה מדליקין" בערב שבת?

הלכה בטעמה - הלכות שבת

דורי דורות נהגו ישראל לומר פרק "במה מדליקין" בערב שבת. מי תיקן את זה? מדוע? ואיך כל זה קשור למלחמה בקראים? הרב אריאל כהן מרחיב את היריעה על המנהג העתיק מתוך המקורות בשפה ברורה ומרתקת.

הרב אריאל כהן | י' סיון תשפ"ב