קול צופייך

שבת ערב ראש חודש

מתוך "קול צופיך" גליון 286

מה דין סעודה שלישית שנתארכה בערב ראש חודש שחל להיות במוצאי שבת? ומה דין היום השביעי בשבע ברכות הנכנס לתוך היום השמיני?

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | חשוון תשס"ה