שבת

"וקראת לשבת עונג"

שיעור כללי במסכת שבת

עניין יום השבת כיום של התכללות הבריאה כולה לכלל אחד והעונג הבא מתוך המבט הזה.

הרב חיים כץ | ב' אדר תשע"ז