500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1091741


Varnish cache server

בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
4 שיעורים
  undefined
  שאר תפילות היום

  תפילה וקידוש בשבת

  פרק כב

  א - תפילת שבת. ב - קבלת שבת. ג - ויכולו ומגן אבות. ד - פסוקי דזמרה, קריאת התורה ומוסף. ה - הפטרה. ו - חובת הנשים בתפילות השבת. ז - האם ראוי לאשה לדלג כדי להתפלל עמידה במניין. ח - קידוש וסעודות שבת. ט - אכילה ושתייה לפני הקידוש בליל שבת. י - אכילה ושתייה לפני הקידוש בשבת בבוקר. יא - הבדלה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  הלכות קידוש א'

  א - זכור ושמור, ב - כיצד מקיימים מצוות זכור, ג - קידוש על היין, ד - היינות הכשרים לקידוש, ה - שיעור היין בכוס של ברכה,

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  הלכות קידוש ב'

  ו - דיני כוס של ברכה, ז - חלוקת היין לכל המסובים, ח - מנהגי הקידוש וכיסוי החלה, ט - איסור אכילה ושתייה לפני הקידוש, י - קידוש במקום סעודה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  סעודות השבת ומלווה מלכה

  א - מצוות סעודות שבת, ב - גדרי המצווה, ג - לחם משנה ובציעת הפת, ד - מעלת סעודת היום , ה - סעודה שלישית, ו - ברכת המזון, ז - משמעותה של סעודת 'מלווה מלכה', ח - הלכות סעודת 'מלווה מלכה'.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1091742


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il