יום טוב

הבדלה במוצאי שבת , מוצאי יום טוב ומוצאי יום הכיפורים

הרב מיכאל יומטוביאן | תשרי תשע"ח