שיעורים נוספים

תרבות הקודש

מתוך "קומי אורי" גיליון 13

המונח תרבות זוקק הגדרה מדויקת. ר' יצחק גרינבלט מוליך אותנו דרך מחשבות על פנימיות, כח מדמה ומסירות לדרך ליצירת תרבות יהודית אמיתית.

הרב יצחק גרינבלט | כסלו תשס"ז