שיעורים נוספים

כשרות בצימר ?

הרב יצחק דביר מסדר את הלכות כשרות בצימר לקראת ימי החופש

הרב יצחק דביר מסדר את הלכות כשרות בצימר לקראת ימי החופש

הרב יצחק דביר | תמוז תשע"ח