שיחות לחג החנוכה

מדוע יש צורך ב'בית' בחנוכה?

הרב יוסף צבי רימון | כסלו תשע"ו