עיונים בעניני חנוכה

למה "מעוז צור" דווקא בחנוכה?

יוון מייצגת את כל המלכויות שבפיוט דווקא בגלל שהתרבות שלה ממשיכה להתקיים, בלבושים שונים, גם כיום. אי התייחסות לאינסוף שדעת אנוש אינה משיגה בהיגיון היא שורש הפער שבין האמונה לכפירה, שבין החשמונאים ליוונים, שבין המאמין בן ימינו ובין האתאיסט המתבולל בתרבות המערבית.

הרב ישעיה שטיינברגר | כסלו תשע"ז