וישב

אהבה בתענוגים

הרב יוסף נווה | כ"ב כסלו תשפ"א