עיונים בעניני חנוכה

בין נרות המקדש לנרות חנוכה

בזמן חורבן הבית, עבודת המנורה מקבלת את צורתה של עבודת מזבח העולה, המבטאת השתתפות האדם בעבודת אלוקיו

הרב ראם הכהן | כסלו תשע"ה