עיונים בעניני חנוכה

הידור באיכות

מסירות נפש גדולה יותר הביאה לנס גלוי יותר וכך גם בהידור בהדלקת הנרות.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח כסלו תשע"ו