עיונים בעניני חנוכה

שמונה וימי החנוכה

עצם העובדה שיש עשרה מספרים בדווקא מראים כי יש יחוד מסויים לכל מספר; המספר שבע מבטא את מדרגת הטבע והמספר שמונה את המדרגה שמעל הטבע.

הרב חנניה מלכה | ג כסלו תשס"ח