עיונים בעניני חנוכה

וציוונו להפריש חלה מן הסופגנייה?

הרב משה כץ | כסלו תשע"ו