עיונים בעניני חנוכה

חנוכה – בית

מצות הדלקת נר חנוכה היא על 'איש וביתו' איש ומשפחתו, אבל היא צריכה להתבצע דוקא בבית בו אנו דרים. מה פשר הדגש על הבית בחנוכה?

הרב יצחק חי זאגא | כ"ח כסלו תשפ"ב