עיונים בעניני חנוכה

תחילת זמן הדלקת נר חנוכה

ביאור שיטות הראשונים לגבי הגדרת השקיעה הנצרכת לשם הדלקת נרות חנוכה.

הרב צבי גולדפישר | ערב חנוכה תשס"ג