שמיני

פרץ עוזה

מה היה חטאו של עוזה? אלו שתי שיכחות שכח דוד? מה למד דוד מאחיתופל?

הרב דוד דב לבנון | פרשת שמיני תשנ"ט