ויקרא

לבו של ספר ויקרא

פרשיית כניסת הכהן לקודש הקודשים מחברת בין שני חלקי ספר ויקרא וקושרת בין הקדושה הפנימית והחיצונית

הרב ראם הכהן | תשע"ג