לימוד תנ"ך

עניינם של נביאים וכתובים

אוריין תליתאי- תורה נביאים וכתובים. סתירה בדברי הר"ן. נבואה- לפי שעה. כתובים לא ניתנו להיאמר אלא להיכתב. כתובים- קץ משיח, ליבא לפומא לא גליא.

הרב חיים כץ | י"ד שבט תשע"ח