לימוד תנ"ך

היבטים הלכתיים בספורי התנ"ך

מתוך כנס "צורבא מרבנן", ישיבת כרם ביבנה.

מסיפורי התנ"ך מתגלגלות שאלות הלכתיות והנהגות רבות.

הרב אברהם ריבלין | כ"א כסליו התש"ע