לימוד תנ"ך

פרשנות המקרא

האם הזכות לפרש את המקרא שמורה לדורות מסוימים? האם יש מקום לפרשנות המקרא על ידי בני דורנו?

הרב שמעון קליין | אייר ה'תשס"ב