לימוד תנ"ך

חטאי אבות - הגישה ללימוד התנ"ך

ביראת כבוד, בחרדת קודש ובהערצה מביטים אנו על אבותינו וגדולינו. ובאם נגמד את דמותם הנשקפת אלינו ממרומים, מה תהיה פסגת שאיפותינו?

הרב עזריאל אריאל | תשס"ב