ראש חודש

המחדש בטובו

חביבות ישראל מפני שהם מתחדשים כל יום.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל