אמור

שבעת ימי הבריאה והמועדים

מספרם של הימים שנקראים בתורה 'מקרא קודש' הוא שבעה, כמספרם של ימי הבריאה. מעיון מדוקדק בתורה מתברר כי זיקה פנימית קושרת בין כל אחד מימי הבריאה לבין מקרא הקודש המתאים לו, ולתגלית זו השלכות רבות בהבנת עניינם של ימי הבריאה ומקראי הקודש.

הרב יעקב כהן | ניסן תשס"ז