אמור

סגולה זה עוד לא הכל!

ככל שהדרגה יותר קדושה כך 'הוראות השמירה' של הקדושה הזו יותר קפדניות; קדושת הזמנים של ימינו באה, כקדושת הכהונה, באופן עליון, כפי שכהן מרובה בהקפדות לשמור על סגוליותו, כך גם בכלל העם אנו מצווים לשמור על מהלכי הגאולה ולא להחמיצם.

הרב יחזקאל פרנקל | התשס"ה