אמור

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

השיעור צולם ע" שיעורנט

הרב יהושע וייצמן | י"ב אייר תשס"ט