אמור

להזהיר גדולים על הקטנים

שיחה לפרשת אמור

שיחה לפרשת אמור

הרב דוד דודקביץ' | אייר תשע"ט