אמור

מאסר בבית סוהר, עונש פסול על פי התורה

המוסד של "בית סוהר" (ע"פ מקורותינו בתורה) הוא רק לשם שמירה שהאסיר לא יברח לפני שנספיק לשפוט אותו, או כדי לאלץ אותו לקיים מעשה שבית הדין מצוה עליו לעשות. אבל בשום אופן אין זה מהראוי להשתמש בו כאמצעי של עונש. הייסורין הרוחניים והנפשיים הבאים על ידי כך הם כבדים ללא נשוא.

הרב משה צוריאל | אייר תשס"ז