אמור

"אמור אל הכהנים בני אהרון"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשס"ט