בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
12 שיעורים
  undefined
  4 דק'
  אמור

  זכר למתן תורה

  אנו רגילים לחשוב שחג השבועות הוא זכר למתן תורה. הרב הירש מלמד אותנו שחג השבועות אינו ביום בו קיבלנו את התורה אלא ביום בו אנו מוכנים לקבל את התורה.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  4 דק'
  אמור

  השמחה והדמיון שבארבעת המינים

  מה המשמעות לכך שאנו נוטלים את ארבעת המינים בחג הסוכות?

  הרב אביחי קצין | אייר תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  אמור

  אחרי הטובה או הרעה

  פסח וסוכות נדמים בעינינו כשני חגים המציינים את יציאת מצרים. בעל העקדת יצחק מלמד אותנו שמטרתם הפוכה בתכלית.

  הרב אביחי קצין | אייר תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  אמור

  לחם מן השמיים

  חז"ל למדונו שבזכות מצוות העומר זכה אברהם לירש את הארץ. מדוע?

  הרב אביחי קצין | אייר תשס"ט
  undefined
  6 דק'
  אמור

  משמעות המילה אך

  גם בתיאור של יום הכיפורים וגם בתיאור של חג הסוכות משמתשת התורה במילה אך. שתי גישות יש בפרשנים בהסברת מקומה של המילה אך.

  הרב אביחי קצין | כט' ניסן תשס"ח
  undefined
  6 דק'
  אמור

  הסתייגות למלאכת אוכל נפש

  התורה פותחת את פרשת המועדים בכותרת על המועדים, אך למרות זאת מתחילה בשבת. הרמב"ן מסביר שעניינה של השבת הוזכר כאן על מנת ללמדנו שיום טוב שחל בשבת אסור במלאכת אוכל נפש.

  הרב אביחי קצין | כט' ניסן תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  אמור

  מועדים לה'

  ברשימת החגים מדגישה התורה: שבת לה', פסח לה', חג הסוכות לה' וכו'.מה עניינה של הדגשה זו?

  הרב אביחי קצין | כט' ניסן תשס"ח
  undefined
  3 דק'
  אמור

  בין השבת לבין המועדים

  התורה פותחת את פרשת המועדים בתיאור: אלה מועדי ה'... אולם אז עוברת התורה לדבר על השבת. מדוע?

  הרב אביחי קצין | טז' ניסן תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  אמור

  חשיבות הרצון בקרבן תודה

  בקרבן תודה מדגישה התורה שיש להקריבו לרצונכם.הדבר מלמד על התחושה שצריך לחוש הניצל ממוות. זאת אגב בירור היכולת של האדם לבחור לעשות בניגוד לרצון ה'.

  הרב אביחי קצין | י"ב אייר תשס"ז
  undefined
  5 דק'
  אמור

  היחס לעשיית מצוות הכהונה

  הפתיח לציווי מצוות הכהונה הוא "ויאמר" לא "וידבר" שהוא הדיבור הרווח בתורה סגנון זה מלמד את הכוהנים כמו גם את מלמדי התורה שעליהם להרגיש שהמשימה קלה עליהם ולא קשה.

  הרב אביחי קצין | י"א אייר תשס"ז
  undefined
  5 דק'
  אמור

  אמירה כפולה -אמור ואמרת

  המדרש עוסק בכפילות "אמור ואמרת" ורואה בה ניגוד בין המערכת השמימית הפועלת בטבעיות מכח האמירה הראשונה של רבש"ע לבין המערכת האנושית בה הציות אינו פשוט ומצריך אמירה כפולה.

  הרב אביחי קצין | י"א אייר תשס"ז
  undefined
  5 דק'
  אמור

  היראה והאהבה של אהרון הכהן

  המדרש קובע שמהיראה שנתיירא אהרן זכה לצו של טומאה.הדבר מלמד על מדרגת היראה של אהרן. בנוסף בזכות האהבה הגדולה של אהרן זכה לברכת כוהנים.

  הרב אביחי קצין | י"א אייר תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il