עניני ספירת העומר

ספירת העומר – צפייה או הכנה?

הרב יוסף צבי רימון | איר תשע"ז