מדרש רבה

טומאה מול טהרה

מדרש רבה על פרשת אמור

טהרה היא מציאות של חיים לעומת טומאה שהיא מציאות של מוות. טומאה וטהרה מתבטאות גם בדיבור. לשון הרע, זה מציאות של טומאה! מכיוון שלשון הרע, זה מציאות של טומאה והעדר, כל מי שנמצא באיזור של לשון הרע נפגע.

הרב עידו יעקובי | י' אייר תשס"ט