הראי"ה בפרשה

"לנפש לא יטמא בעמיו"

הראי"ה בפרשה גליון מס 222

הראי"ה בפרשה גליון מס 222

הרב שי איש-שלום | אייר תשע"ו