שיחות לשלשת השבועות

על זכרון והתנתקות

הדגשת זיכרון העבר בימי בין המצרים עשויה להטעות, כיון שאין בזיכרון העבר כל כוונה לטשטש את ההווה או להסיט את העתיד הצידה. אנו מכוונים אל העתיד, אך מצווים לבנותו בשימת לב אל לקחי העבר.

הרב יחזקאל פרנקל | תשס"ד