שיחות לשלשת השבועות

בפעולה סוד הגאולה

הרב נתנאל יוסיפון | אב תשפ"ג