שיחות לשלשת השבועות

מפורענות לנחמה

על הקשר שבין תקופת בין המצרים לתקופת עשרת ימי-תשובה, יחסי הורים וילדים - האהבה הקיימת גם בעת העונש.

הרב אליהו ממן | תמוז תשס"ח