שיחות לשלשת השבועות

בין המיצרים

השיעור ניתן בכנס השנתי למורשת הרב יוסף קאפח זצ"ל

השיעור ניתן בכנס השנתי למורשת הרב יוסף קאפח זצ"ל

הרב ישראל גנס | י"ח תמוז תשס"ח