שיחות לשלשת השבועות

עניין התשובה בשלושת השבועות לעומת התשובה בימים נוראים

מתוך ישיבת בין הזמנים בישיבת בני צבי, בית אל

עניין התענית לחבר לצרת הכלל. ותפקידם של שלושת השבועות הוא לעורר לשאלות להכרת החטא לעומת הימים הנוראים שבאים לתקן בפועל.

הרב ש. יוסף וייצן | י"ז בתמוז התשע"ד