שיחות לשלשת השבועות

"על מה אבדה הארץ?"

ביאור דברי חז"ל על כך שהארץ אבדה 'על שלא בירכו בתורה תחילה', והשלכתם לימינו.

הרב יעקב שמעון | כ"ג תמוז תשס"ט