שיחות לשלשת השבועות

עבודת ימי בין המצרים

עבודת ימי בין המצרים היא להצטער בצער השכינה שגלתה ממקומה ולהתפלל שעוד תשוב למקומה.

הרב חיים בן שושן | כ"א תמוז תשע"ט