בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
8 שיעורים
  undefined
  מצוות השירות

  ד - מהלכות צבא ומלחמה חלק א'

  א - המצווה לשרת בצבא - הצלת ישראל; ב - ישוב הארץ ; ג - מצווה כללית ואיסור הפחד; ד - מצוות הגיוס לצה"ל; ה - האם לומדי תורה מצווים להתגייס; ו - מצוות הצניעות בצבא; ז - דברים שבקדושה במחנה.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  במהלך השירות

  ד - מהלכות צבא ומלחמה חלק ב'

  ח - האם בצבא צריכים להקל או להחמיר; ט - פקודה כנגד מצוות התורה; י - איסור הקמת יחידות מעורבות ושירות בהן; יא - נשים בצבא; יב - מצווה להציע שלום; יג - מלחמת חורמה; יד - הכרתת רשעים במלחמה.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  המאבק על הארץ

  ה - שמירת הארץ חלק א'

  א - מגורי נוכרים בארץ ישראל; ב - יחס ההלכה למגורי ערבים במדינת ישראל; ג - מגורי נוכרים מצד מצוות ישוב הארץ; ד - סיכום קצר של יסודות איסור נסיגה; ה - איסור ויתור לשונאים מחמת סכנת נפשות.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  המאבק על הארץ

  ה - שמירת הארץ חלק ב'

  ו - איסור נסיגה מדין חילול ה'; ז - החלטת ממשלה אינה מחייבת בזה; ח - איסור להשתתף בפעולות המסייעות לנסיגה; ט - האיסור קיים גם כשהסירוב לא ימנע נסיגה; י - האם לסרב בפומבי.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  מדינת וממשלת ישראל

  ו - מהלכות מדינה חלק א'

  א - דינא דמלכותא; ב - גדרי דינא דמלכותא; ג - דינא דמלכותא בארץ ישראל; ד - אין בכוח 'דינא דמלכותא' לבטל מצווה; ה - סמכות 'טובי העיר' לכנסת ולממשלה; ו - קונה ומוכר ותשלומי מס; ז - המצווה להישפט בבית דין על פי התורה

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  עובד ומעביד

  ו - מהלכות מדינה חלק ב'

  ח - מצוות מינוי שופטים; ט - שלא להשהות את הדין; י - נכון ליישב סכסוכי עבודה בבית דין; יא - האם מותר לפועלים לשבות; יב - שביתת מורים ורופאים; יג - האם מותר למורים ללימודי חול לשבות; יד - מלכות דוד והאם נהגו בית חשמונאי כדין.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  סירוב פקודה

  פסק הלכה בעניין סירוב פקודה

  בעקבות החלטותיה של ממשלת המיעוט לפנות בסיסים צבאיים ביש"ע, התעוררה שאלה אצל חיילים, האם עליהם לקיים את הגזרה, או שעליהם לסרב פקודה כדי לא להשתתף במלאכת הפינוי? בכינוס של מספר רבנים חשובים, נציגי איחוד הרבנים למען עם-ישראל וארץ-ישראל התפרסם הפסק שלהלן.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  סירוב פקודה

  ביאור יסודות ההלכה בפסק ההלכה בעניין סירוב פקודה

  כבר בשנת תשנ"ד נפסק על ידי מספר רבנים חשובים, שאסור לחייל להשתתף בפינוי ישובים. בשיעור זה מבוארים יסודות ההלכה: תחילה את איסור הנסיגה, לאחר מכן מה הדין כשיש התנגשות בין ההלכה לפקודות הצבא, סיכום ההלכה ועוד הערות סביב העניין.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il