בחוקותי

בחוקות תורת השלום והמלחמה

שניים אוחזים בשלום; 'הסכם' השלום העתידי - שיטת רבינו בעל האור החיים הקדוש; מדוע להילחם אם אין נלחמים בנו?

הרב יחזקאל פרנקל | אייר תשס"ה