בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
17 שיעורים
  undefined
  43 דק'
  בהר

  הביטחון בה' והשפע האלוקי

  שיחת מוצ"ש פרשת בהר - בחוקותי תשפ"ג

  האדם צריך לדעת שהכל מגיע מה', ואף שנדרש מהאדם להתאמץ ולפעול כפי יכולתו, ביטחון בה' יביא לו ברכה. "אשרי אדם מפחד תמיד" בדברי תורה, בעבודת ה' המוטלת עליו. האדם צריך תמיד להשתדל ככל יכולתו. אך בדברים שאינם תלויים באדם, עליו לבטוח בה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב אייר תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  בחוקותי

  עמל התורה נותן כח לכל העם

  שיחת מוצ"ש פרשת בחוקותי תשפ"ב

  קיום התורה מקיים את המציאות. עמל התורה של תלמידי חכמים משפיע לטובה על כל חלקי העם. ה' לא עוזב את עמ"י בכל מצב. חוקים בלי טעם לעומת משפטים מוסברים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' אייר התשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  בהר

  השפעת התורה

  שיחת מוצאי שבת בהר בחוקותי תשע"ז

  *כל אחד מחמשת החומשים נקרא אור. *"אם בחוקותי תלכו" - שתהיו עמלים בתורה. *כשאנשי הקודש בעם ישראל עמלים בתורה עוד ועוד- זה משפיע על כל העם. *במלחמת ששת הימים נעש קידוש ה' גדול, ואחד שוגג ואחד מזיד בקידוש ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד אייר תשע"ז
  undefined
  53 דק'
  בהר

  יסודות בעבודת ה' ואהבת ה' את ישראל

  שיחת מוצ"ש פרשת בהר - בחוקותי

  כי לי הארץ ◆ דע מי שעומד על ימינו ◆ ייהרג ואל יעבור באונאת דברים◆ אם כבנים אם כעבדים ◆ מי אשם? ◆ משכני בתוככם ◆ מבט גדול ועמוק ◆ מעשים קטנים בגדלות או גדולים בקטנות

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב אייר תש"פ
  undefined
  38 דק'
  בחוקותי

  אם בחקותי תלכו

  שיחת מוצ"ש פרשת בחוקותי תשע"ט

  דרך ארץ קדמה ◆ תורה אור ◆ עולם הבא בתורה ◆ לילה כיום יאיר ◆ קוממיות ◆ כולנו כאחד ◆ קבלת התורה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' אייר תשע"ט
  undefined
  50 דק'
  בחוקותי

  הברכה והקללה

  סיום ספר ויקרא ◆ מקומם של הנדרים ◆ סיבת הגלות מהארץ ◆ התבוננות תורת הנסתר ◆ מציץ מן החרכים ◆ לשאוף לגדלות .

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לכ' אייר תשס"ח
  undefined
  37 דק'
  בחוקותי

  שכינה שורה בישראל

  שיחת מוצאי שבת בחוקתי תשע"ו

  סיום ספר ויקרא ◆להתעלות ולהתקדם תמיד ◆השכר הרמוז בתורה ◆בקומה זקופה ◆עומד התוכחות ◆שכינה שורה בישראל תמיד ◆הדמות האידיאלית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א אייר תשע"ו
  undefined
  35 דק'
  בהר

  שמחת המצוות

  ויקרא סיום התורה * גדולת מצוות השמיטה ויובל * עבודת בן ועבד * קיום המצוות בדבקות * כיצד מגיעים לשמחה במצוות *האתגר של דורנו * קודם העיקר

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה אייר התשע"ג
  undefined
  25 דק'
  בחוקותי

  התורה והארץ

  שתהיו עמלים בתורה * בכל דרכיך דעהו * נבואה כמציאות טבעית * קדושתה של ארץ ישראל

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז אייר התשע"ד
  undefined
  39 דק'
  בחוקותי

  עומק התוכחה

  שיחה לל"ג בעומר ופרשת בחוקותי תשע"א

  לחקוק את התורה בתוכנו * גילוי שם ה' בעולם * המשכון של הקב"ה שנמצא בידינו * האהבה שבתוכחה * הקשר הנצחי עם התורה * התוכחה כהכנה למתן תורה * ההסתכלות הפנימית החיובית

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח אייר תשע"א
  undefined
  46 דק'
  בהר

  יחסי אדם לחברו ויחסי אדם למקום

  שיחה לפרשת בהר - בחוקותי תש"ע

  עוון הלבנת פנים משול לרצח, ויש למסור עליו את הנפש. ביאת הגאולה איננה תלויה בתשובה ואם לא יתקיים אחישנה, תבוא בעיתה. שייכות הארץ לריבונו של עולם והחיים בה - עבדי ה'. עבודת ה' נעשית מתוך הכלל, בדרך התורה הקבועה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד אייר תש"ע
  undefined
  47 דק'
  בחוקותי

  מהות השמיטה

  שיחה לפרשת בהר בחוקותי

  שיחה לפרשת בהר בחוקותי

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד אייר תשס"ד
  undefined
  39 דק'
  בחוקותי

  פרשת בהר - בחוקותי תשס"ז

  הברכות המתוארות בפרשתינו הינם ברכות לשפע רוחני וגם גשמי, זהו המקור לעוה"ב בתורה; הסבר נוסף מדוע לא נזכר במפורש עולם הבא בתורה על פי התבוננות של הרב קוק זצ"ל;פרשת נדרים מלמדת אותנו שיש להתמקד בחובות שלנו, ורק במקרים יוצאי דופן ליצור דרכים חדשות בעבודת ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד אייר תשס"ז
  undefined
  בחוקותי

  "אם בחוקותי תלכו"

  ההבטחה שבפרשה זו שונה משאר ההבטחות – במה?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ד
  undefined
  42 דק'
  בחוקותי

  אם בחוקותי תלכו

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב אייר תשס"ג
  undefined
  בחוקותי

  שיחה לפרשות בהר בחוקותי

  קדושת הארץ. קבלת עול מלכות שמים. דבקות בתורה. מצוה יוצרת מציאות. גאולה ותשובה. התקדמות והתמודדות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כב אייר תשנ"ט
  undefined
  39 דק'
  בחוקותי

  פרשות בהר-בחוקותי תשס"ב

  הכל שייך לה'. עבדי ה' משוחררים. התקדמות תוך שמירה על הקיים. עם ישראל יוצר העולם. התוכחה. מיקומה של פרשת התוכחה. למה לא לנדור?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il