בחוקותי

פרשה כפשוטה - פרשת בחוקותי

ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים.

הרב איתמר ליברמן | כא' אייר התשע"ז