בהר

משמעות היובל והשמיטה

שיחת מוצ"ש פרשת בהר -בחוקותי תשפ"א

שיחת מוצ"ש פרשת בהר -בחוקותי תשפ"א

הרב עידו יעקובי | כ"ו אייר תשפ"א